Αναρτήθηκε σήμερα η συνοπτική μορφή του οδηγού του νέου προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το νέο πρόγραμμα θα τρέξει το προσεχές φθινόπωρο, με μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα προγράμματα που προηγήθηκαν .

Όπως είχε ενημερώσει και κατά την παρουσίαση του επερχόμενου κύκλου του εξοικονομώ το ΥΠΕΝ, στο επόμενο πρόγραμμα καταργείται η η σειρά προτεραιότητας ως κριτήριο επιτυχούς υποβολής της αίτησης και εισάγεται ένα σύστημα βαθμολογίας με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ καθιερώνεται λίστα επιλαχόντων, νέοι “κόφτες” στους προϋπολογισμούς & συγκεκριμένες επιλέξιμες παρεμβάσεις. Για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν. Επιπλέον, απαιτείται η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία και θα επιδοτείται.

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται ως εξής:

 • Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75 %.
 • Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό , ποσοστό 70 %.
 • Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55 %
 • Από 20.000-30.000 ευρώ ατομικό και 30.000-40.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 45 %.
 • Από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40 %.

Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία.
Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό 40 % και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.

Επιπλέον, ήδη γνωρίζουμε πως τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής και το ποσοστό συμμετοχής τους στην τελική βαθμολογία, θα είναι τα ακόλουθα:

 • Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας*, 50%
 • Βαθμοημέρες, 7%
 • Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ, 5%
 • Παλαιότητα κατασκευής, 3%
 • Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας, 14%
 • ΑμεΑ**, 7%
 • Πολύτεκνοι***, 7%
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια, 7%

* Το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας θα προκύπτει από τη διαφορά στην κατανάλωση βάσει Α ΠΕΑ και σεναρίου προς το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων.
** Ως Α.Μ.Ε.Α. στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπ’ όψιν ο αιτών, ή ο/η σύζυγος (σε περίπτωση οικ. εισοδήματος)
*** Αναγκαίο πρόσφατο (εντός εξαμήνου) Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στο κείμενο της προδημοσίευσης του οδηγού δίνονται στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας, τις επιδοτούμενες παρεμβάσεις, λεπτομέρειες που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες κλπ.

Επιπλέον, ενόψει του οριστικού κειμένου του οδηγού του προγράμματος, το ΥΠΕΝ ενημερώνει πως θα δέχεται τις παρατηρήσεις των πολιτών για το πρόγραμμα μέχρι και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου στο email diavouleusi.exoikonomo@prv.ypeka.gr, θέτοντας ουσιαστικά τα βασικά στοιχεία του προγράμματος σε διαβούλευση.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες και να κατεβάσετε το κείμενο της προδημοσίευσης, πατώντας εδώ.