Ανακαίνιση καταστήματος της εταιρείας ενέργειας Elpedison στο κέντρο των Σερρών.
Ιδιοκτήτης καταστήματος Σερρών – teleraise
Υπηρεσίες Μελέτης και CM – Stirixis Group